آبنمای هارمونیک پارک فاطمی شهرستان سبزوار

این آبنما شامل: یک فواره بال، 3 رینگ و دو فواره کمانی، دو فواره کهکشانی و رقص شیطان، 10 فواره کاسکد می‌باشد. برای نورپردازی این آبنما از 90 پک نور RGB استفاده شده است.

کارفرما: سازمان پارکها و فضای سبز شهرستان سبزوار  

تاریخ بهره‌برداری: 91/12/22