فواره موزیکال | فواره حرکتی |آبنمای موزیکال | آبنماهارمونیک | ابنما موزیکال پرتابل | ابنما | آبنمای نوشتاری | آبنما موزیکال شیشه ای | نورپردازی آبنما | بنمای خانگی | آبنمای رقصان | ابنما حباب ساز | آبنما ریتمیک | پمپ آبنما | ابنمای دکوراتیو | مه ساز آبنما | بخارساز تزیینی

www.arianeng.ir/fa

کفکش آبنما | آبنمای خانگی | آبنماحبابی | آبنما هارمونیک | آبنمای موزیکال | آبنما ریزشی | آبنما ریسه ای | نازل آبنما | پمپ آبنما خانگی | کفکش خانگی | کفکش DC|ابنما حباب ساز

آبنمای هارمونیک دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

این آبنما که شامل یک رینگ با 8 عدد نازل پفکی است توسط 8 پک نوری، نورپردازی شده و در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام قرار گرفته است. آبنمای مذکور در 2 حالت ثابت و هارمونیک قادر به اجرای برنامه است.

آبنمای ثابت و هارمونیک ایلام آبنمای ثابت و هارمونیک ایلام
لینک فیلم آبنما
شما اینجا هستید: Home پروژه های انجام شده ویژه آبنمای هارمونیک دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام