فواره موزیکال | فواره حرکتی |آبنمای موزیکال | آبنماهارمونیک | ابنما موزیکال پرتابل | ابنما | آبنمای نوشتاری | آبنما موزیکال شیشه ای | نورپردازی آبنما | بنمای خانگی | آبنمای رقصان | ابنما حباب ساز | آبنما ریتمیک | پمپ آبنما | ابنمای دکوراتیو | مه ساز آبنما | بخارساز تزیینی

www.arianeng.ir/fa

کفکش آبنما | آبنمای خانگی | آبنماحبابی | آبنما هارمونیک | آبنمای موزیکال | آبنما ریزشی | آبنما ریسه ای | نازل آبنما | پمپ آبنما خانگی | کفکش خانگی | کفکش DC|ابنما حباب ساز

آبنمای موزیکال و هارمونیک پرتابل آستان قدس رضوی

این آبنما شامل: یک رینگ دایره ای به قطر 2 می باشد که بر روی آن 40 نازل کومیت به همراه 20 پک نور RGB قرار دارد ویک رینگ دایره ای به قطر یک متر که بر روی آن 18 نازل کومیت به همراه 9 پک نور RGB قرار دارد و همچنین در مرکز آن یک جت نازل قرار گرفته است.

کارفرما: شرکت آب و خاک آستان قدس                

تاریخ بهربرداری: 88/11/10

آبنمای موزیکال پرتابل آبنمای موزیکال پرتابل آستان قدس

شما اینجا هستید: Home پروژه های انجام شده آبنمای موزیکال و هارمونیک پرتابل آستان قدس رضوی