فواره موزیکال | فواره حرکتی |آبنمای موزیکال | آبنماهارمونیک | ابنما موزیکال پرتابل | ابنما | آبنمای نوشتاری | آبنما موزیکال شیشه ای | نورپردازی آبنما | بنمای خانگی | آبنمای رقصان | ابنما حباب ساز | آبنما ریتمیک | پمپ آبنما | ابنمای دکوراتیو | مه ساز آبنما | بخارساز تزیینی

www.arianeng.ir/fa

کفکش آبنما | آبنمای خانگی | آبنماحبابی | آبنما هارمونیک | آبنمای موزیکال | آبنما ریزشی | آبنما ریسه ای | نازل آبنما | پمپ آبنما خانگی | کفکش خانگی | کفکش DC|ابنما حباب ساز

آبنمای پارک ساحلی وزارت نفت (عسلویه منطقه ویژه پارس جنوبی)

این آبنماشامل: 48 فواره حبابی یک اینچ و 6 فواره پنجه ای یک اینچ و 24 فواره کاکسکد می باشد.

کارفرما: شرکت نفت(منطقه ویژه پارس عسلویه)     

تاریخ بهره برداری:89/10/15

 

شما اینجا هستید: Home پروژه های انجام شده برترین پروژه‌های انجام شده آبنمای پارک ساحلی وزارت نفت (عسلویه –منطقه ویژه پارس جنوبی)