آبنمای موزیکال و هارمونیک پارک کوهستان یزد

این آبنما قابلیت رقص آب و نور به صورت زنده، متناسب با سخنرانی و پخش موسیقی را دارا می باشد. آبنمای مذکور شامل مجموعه ای از فواره های خطی، دایره ای، بال، فواره حرکتی ،پرتاب قوسی، نازلهای چرخان، جت و رقص شیطان می باشد.

 کارفرما :سازمان  پارکها و فضای سبز شهرستان یزد

تاریخ بهره برداری:92/08/11

آبنمای موزیکال یزد آبنمای موزیکال و هارمونیک پارک کوهستان
آبنمای هارمونیک آبنمای موزیکال