شرکت آرین، طراحی و اجرای انواع آبنما، فواره، فواره موزیکال، فواره حرکتی، آبنمای موزیکال، آبنمای هارمونیک، آبنما موزیکال پرتابل، آبنما تصویری، آبنمای نوشتاری، آبنمای حروف، آبنمای شناور، نورپردازی آبنما، چراغ زیرآبی، آبنمای رقصان،آبنمای متحرک، آبنمای ریتمیک، پمپ آبنما، آبنما خانگی، طراحی آبنما، نازل صنعتی، نافورة الراقصة

www.arianeng.ir/fa

شرکت آرین، طراحی و اجرای انواع آبنما، فواره، فواره موزیکال، فواره حرکتی، آبنمای موزیکال، آبنمای هارمونیک، آبنما موزیکال پرتابل، آبنما تصویری،آبنمای نوشتاری، نورپردازی آبنما، چراغ زیرآبی، آبنمای حروف، ساخت آبنمای موزیکال، آبنمای رقصان،آبنمای متحرک، پمپ آبنما، آبنمای ریتمیک، آبنما خانگی، طراحی آبنما، نازل صنعتی، آبنمای شناور، نافورة الراقصة

مطالب

آبنمای موزیکال بردسیر ( استان کرمان )

آبنمای موزیکال بردسیر ( استان کرمان )

آبنمای موزیکال بردسیر شامل چندین فواره است که در سه استخر جداگانه طراحی و اجرا شده است. این آبنما که قابلیت کار در وضعیت هارمونیک را نیز داراست شامل یک فواره جت ، یک فواره رقص شیطان ، یک فواره کمانی ، یک رینگ بزرگ 3/5 متری و یک رینگ در مرکز است.

آبنمای موزیکال بردسیر آبنمای موزیکال بردسیر
آبنمای ریتمیک بردسیر آبنمای ریتمیک بردسیر

مشاهده فیلم

شما اینجا هستید: Home