آبنمای هارمونیک و ریتمیک شمال

آبنمای هارمونیک و ریتمیک شمال

 آبنمای هارمونیک حرفه ای که شامل یک رینگ با تعداد زیادی نازل بهمراه نورپردازی ست. هارمونیک بودن آبنما باعث رقص آب و بالا پایین شدن سطح آب با توجه به برنامه ریزی کامپیوتری که از قبل انجام شده است صورت میگیرد.

این آبنما در 4 حالت متفاوت:

تنظیم آبنما ، حالت ثابت ، آبنمای هارمونیک و حالت وزش باد برنامه ریزی شده است که حتی در زمان وزش باد هم پاشش آب به اطراف را به حداقل ممکن میرساند.

 آبنمای هارمونیک  آبنما هارمونیک دایره ای