آبنمای موزیکال بردسیر ( استان کرمان )

آبنمای موزیکال بردسیر ( استان کرمان )

آبنمای موزیکال بردسیر شامل چندین فواره است که در سه استخر جداگانه طراحی و اجرا شده است. این آبنما که قابلیت کار در وضعیت هارمونیک را نیز داراست شامل یک فواره جت ، یک فواره رقص شیطان ، یک فواره کمانی ، یک رینگ بزرگ 3/5 متری و یک رینگ در مرکز است.

آبنمای موزیکال بردسیر آبنمای موزیکال بردسیر
آبنمای ریتمیک بردسیر آبنمای ریتمیک بردسیر

مشاهده فیلم