آبنما موزیکال و هارمونیک استان سمنان Arian MH 6500

یک آبنمای زیبا در یکی از میادین اصلی شهر که هم به صورت هارمونیک و هم به صورت موزیکال کار میکند. این آبنما شامل یک فواره رینگ 2 قسمتی یک فواره قائم بهمراه چندین فواره حجمی و فواره رقص شیطان است. 

آبنمای موزیکال استان سمنان شامل چندین برنامه اجرای آبنما است که از قبل آماده و برنامه ریزی شده اند و در موقع نیاز قادر به اجرای برنامه هستند. ضمنا این آبنما دارای مد تنظیم آبنما برای نظافت و تنظیم نازل ها و همچنین مد ثابت در جهت اجرای آبنما در روزهایی‌ست که هوا ناآرام یا وزش باد شدید است.

آبنمای موزیکال سمنان آبنمای موزیکال سمنان