آبنمای موزیکال و ریتمیک زیبای استان گلستان - شرکت آرین Arian M600

در آبنمای موزیکال و ریتمیک استان گلستان که از دو بخش تشکیل شده است، جندین فواره رینگ بهمراه فواره رقص شیطان وجود دارد که طبق برنامه ای هماهنگ و منسجم به اجرای آبنما مشغولند.

تمامی مراحل طراحی، ساخت و اجرا توسط متخصصین شرکت آرین انجام شده است. این آبنمای زیبا با نورپردازی جذاب آن در شب میتواند نظر هر بیننده ای را به خود جلب کند.

 

ۀبنمای موزیکال ریتمیک   آبنمای ریتمیک گلستان