فواره طاووسی

فواره طاووسی

فواره طاووسی

 

 فواره طاووسی از جمله فواره‌های زیبای ساخت شرکت آرین می‌باشد.

 این فواره را می‌توان در آبنمای موزیکال، آبنمای ریتمیک (هارمونیک) و آبنمای ساده نیز استفاده کرد.

 خروجی آب این فواره به شکل پر طاووس می‌باشد.