نازل قلزن

 نازل قلزن

نازل قل زن

 انواع نازل قلزن در سایزهای مختلف

 جنس فواره قلزن از نوع برنج می باشد.

 

مشاهده ویژگیهای محصول و خرید آنلاین