فواره موزیکال | فواره حرکتی |آبنمای موزیکال | آبنماهارمونیک | ابنما موزیکال پرتابل | ابنما | آبنمای نوشتاری | آبنمای حروف |نورپردازی آبنما | بنمای خانگی | آبنمای رقصان | ابنما حباب ساز | آبنما ریتمیک | پمپ آبنما | ابنمای دکوراتیو |مه ساز آبنما | بخارساز تزیینی

www.arianeng.ir/fa

کفکش آبنما | آبنمای خانگی | آبنماحبابی | آبنما هارمونیک | آبنمای موزیکال | آبنما ریزشی | آبنما ریسه ای | نازل آبنما | پمپ آبنما خانگی | کفکش خانگی | کفکش DC|ابنما حباب ساز

آبنمای هارمونیک فرودگاه بین المللی یزد

آبنمای هارمونیک فرودگاه بین المللی یزد

این آبنما شامل: یک رینگ به قطر 4 متر به همراه جت نازل و دو رینگ به قطر 2 متر به همراه جت نازل و 2 فواره سه طبقه و دو فواره پنجه‌ای می‌باشد. برای نورپردازی این آبنما از 60 پک نور RGB استفاده شده است.

کارفرما: شرکت ایساتیس

تاریخ بهره‌برداری: 89/12/25

لینک ویدئوی پروژه های شرکت آرین

شما اینجا هستید: Home محصولات فواره آماده انجام شده برترین پروژه‌های انجام شده آبنمای هارمونیک فرودگاه بین المللی یزد