فواره بال

فواره بال

فواره بال

 

فواره بال از جمله فواره های حرکتی ساخت شرکت آرین می باشد.

 این فواره با پرتاب آب به طرفین به صورت بال پرنده دیده می شود.

فواره بال قابل استفاده در  آبنمای ریتمیک و ابنمای موزیکال می باشد.

منطقه تحت پوشش فواره بال می تواند بین 8 تا 30 متر باشد.