آبنمای هارمونیک - ریتمیک الماس شرق هرات ( افغانستان )

آبنمای هارمونیک - ریتمیک الماس شرق هرات ( افغانستان )

این آبنمای زیبا که در مجتمع تجاری الماس شرق شهر هرات در کشور افغانستان قرار دارد توسط شرکت آرین طراحی و ساخته شده است.

آبنمای مذکور از یک رینگ گنبدی شکل به همراه یک رینگ قائم و یک جت نازل که با ارتفاع بیش از 20 متر پرتاب آب دارد تشکیل شده است. رقص زیبای آب به همراه نورپردازی حرفه ای از ویژگی های این آبنما محسوب می شود.

 

آبنمای هارمونیک الماس شرق هرات ( افغانستان ) آبنمای هارمونیک الماس شرق هرات ( افغانستان )

لینک فیلم آبنما