آبنمای موزیکال کف خشک شهر سیرجان

آبنمای موزیکال کف خشک شهر سیرجان

آبنمای کف خشک یا زیرسطحی شهرستان سیرجان شامل 64 نازل است که در 8 ردیف و 8 ستون در سطح تعبیه شده است. در مرکز این آبنما نیز یک فواره جت هارمونیک قرار دارد.

آبنمای مذکور قابلیت کار کردن در حالت موزیکال آنلاین ( با توجه به فرکانس صدا ) و هارمونیک (از قبل برنامه ریزی شده) را دارد. نورپردازی توسط پک های نور ال ای دی ضد آب برای هر نازل به شکل جداگانه انجام میشود.

آبنمای موزیکال کف خشک سیرجان آبنمای موزیکال کف خشک سیرجان
 فیلم آبنمای پیرانشهر