آبنمای ریتمیک میدان امام خمینی (ره) فارسان

آبنمای ریتمیک میدان امام خمینی (ره) فارسان  از چندین فواره چرخشی ، حجمی و هارمونیک ساخت شرکت آرین تشکیل شده است.

یک فواره گل چهار قسمتی به همراه یک جت نازل در مرکز که تا ارتفاع زیادی آب را به بالا پرتاب میکند در کنار یک فواره بال بسیار زیبا جزء قسمت های اصلی این آبنما به حساب می آیند.

در قسمت های کناری این استخر دایره ای شکل 4 فواره کمانی قرار دارد که با کنترل فشار کفکش، آب با سرعت دلخواه بالا و پایین می رود. همچنین در این ستخر 4 فواره رقص شیطان ( چرخشی ) نیز قرار دارد که زیبایی این کار را دوچندان میکند.

در بخش خارجی نیز 4 استخر قرار گرفته است که در کل شامل 12 فواره کاسکد ( حجمی ) بسیار زیبا می باشد. 

آبنمای ریتمیک فارسان فواره جت ریتمیک فارسان
فواره گل ، آبنمای ریتمیک فارسان فواره بال ، آبنمای ریتمیک فارسان

 مشاهده ویدئوی آبنمای حرکتی و هارمونیک چمران