آبنمای موزیکال و هارمونیک پارک بزرگ شهر (یزد)

آبنمای موزیکال و هارمونیک پارک بزرگ شهر( یزد)

بزرگترین آبنمای موزیکال، هارمونیک و ریتمیک ایران با طراحی زیبا و چشم نواز

دارای چندین فواره زیبای جت، رقص شیطان، خطی، حرکتی، مثلثی، پرتابی، پنجه ای و پر طاووسی همراه با نور پردازی بسیار زیبا و دیدنی در شب.

تاریخ بهره برداری 93/12/03

آبنمای موزیکال و هارمونیک پارک بزرگ شهر (یزد) آبنمای هارمونیک پارک بزرگ شهر (یزد)
آبنمای موزیکال و هارمونیک پارک بزرگ شهر (یزد) آبنمای موزیکال پارک بزرگ شهر (یزد)