آبنمای یوفا ، فواره یوفا

آبنمای یوفا ، فواره یوفا

فواره یوفا

 فواره یوفا به تنهایی می تواند به عنوان یک آبنمای زیبا مورد استفاده قرار بگیرد. در این فواره کلیه نازل ها حول یک حلقه حرکت میکنند و تصویر زیبایی را برای بیننده به وجود می آورند. 

این فواره مناسب برای استخرهای با قطر زیاد است و هرچه قطر فواره بزرگتر باشد زیبایی آن نیز بیشتر نمایان میشود.

ویدئو